Ceļu un laukumu segumi

SCHWENK piedāvā betona segumu risinājumus ielām, ceļiem un industriālām teritorijām – vietās, kur nepieciešams ilgtspējīgs risinājums vidējām un lielām satiksmes slodzēm. Mūsu ceļu inženieru komanda strādā pie tehnoloģiju nemitīgas pilnveidošanas, receptūru pielāgošanas dažādiem lietošanas apstākļiem un klientu vajadzību specifikai.