Linda_Sedlere_balva 2

SCHWENK Latvija – TOP2 Taisnīga atalgojuma maksātājs 2021

September 10, 2021

9.septembrī SCHWENK Latvija tika godināts kā otrais labākais taisnīga atalgojuma maksātājs mazo un vidējo uzņēmumu grupā, pamatojoties uz personāla atlases, attīstības un atalgojuma pētījumu kompānijas “Fontes” jaunākā pētījuma datiem. Pētījumā darba devēji tika vērtēti vairākos posmos, skatot, vai tiek integrēts dzimuma līdztiesības princips – gan pēc atalgojuma, gan pārstāvniecības augstākajā vadības līmenī, vai visiem darbiniekiem vienā amatā ir līdzīgs atalgojums, vai atalgojums uzņēmumā ir konkurētspējīgs darba tirgū.

Linda Šedlere, SCHWENK Latvija valdes locekle Personāla un administrācijas direktore atzina, ka “nodrošinām, lai ikviens darbinieks saņem taisnīgu un konkurētspējīgu atalgojumu, kas balstīts tikai un vienīgi viņa prasmēs un zināšanās, un plašais labumu klāsts ir veidots atbilstoši darbinieku vajadzībām”.