xxxxxx

EU2NSEA KIP projekts publicē informatīvo ziņojumu par oglekļa uztveršanu un noglabāšanu kā būtisku elementu, lai nodrošinātu konkurētspējīgu, klimatneitrālu rūpniecību Vācijā un Eiropā

December 5, 2023

Rūpniecības sektora pielāgošanās ir viens no lielajiem izaicinājumiem ceļā uz klimatneitralitāti, un CO2 uzglabāšana ir viens no elementiem, kas nepieciešams, lai to sasniegtu, vienlaikus nodrošinot Eiropas rūpniecības nozaru ilgtspēju un konkurētspēju. Viens no būtiskiem priekšnosacījumiem ir izmaksu ziņā efektīvas CO2 apsaimniekošanas infrastruktūras izveide Eiropā. Lai tas būtu iespējams, attiecīgajās ES dalībvalstīs nepieciešams kvalitatīvs regulatīvais ietvars. Šis informatīvais ziņojums koncentrējas uz Vāciju kā centrālu valsti Eiropas rūpniecības nozarēs un kā potenciālu tranzītvalsti arī citu ES valstu emisiju apsaimniekošanā.

Informatīvo ziņojumu Impulspapier zur deutschen Carbon Management Strategie_PCI EU2NSEA, kas pieejams vācu valodā, ir sagatavojuši Vācijā CO2 infrastruktūras projekta EU2NSEA dalībnieki, kā arī projekta partneri citās valstīs. Šis projekts aptver 10 valstis un vairāk kā 30 uzņēmumus, un tā ietvaros pēdējā izbūves fāzē ik gadu varētu tikt noglabātas vairāk kā 30 miljoni tonnu CO2, tā novēršot attiecīgā emisiju apjoma nonākšanu atmosfērā. Eiropas Komisija šo projektu arī nupat apstiprinājusi Kopīgo interešu projekta (KIP, angļu val. – Project of Common Interest, PCI) statusā. Vacījā aktīvie projektā iesaistījušies uzņēmumi *Equinor, Heidelberg Materials, Lhoist, Onyx Power, OGE, Schwenk Building Materials Group, Uniper, VNG, Wintershall Dea) šajā informatīvajā ziņojumā apraksta, kādi priekšnoteikumi ir būtiski Vācijas federālās valdības Oglekļa apsaimniekošanas stratēģijā.

SCHWENK Building Materials Group ir EU2NSEA projekta afiliētais partneris un atbalstījusi to jau PCI pieteikuma fāzē, kā arī aktīvi apspriež nepieciešamās darbības industriālo CO2 emisiju apsaimniekošanas iespējošanai Latvijā.