Mūsu vērtības

Veselība un drošība

1. VESELĪBA UN DROŠĪBA

mūsu misija ir nulle ciešanu – lai katrs atgriežas mājās sveiks un vesels.
Nemitīgi strādājam, lai veselības un drošības kultūru iedzīvinātu ne tikai darba vidē, bet arī ārpus tās. Lai tā ir ne tikai uzņēmuma vērtība drošai darbībai, bet katra individuālā vērtība drošai dzīvei.

Sadarbība

2. SADARBĪBA

cienot individualitāti un dažādību, radām vērtību kopā – komandā, kopienā, sadarbībā ar klientiem.
Strādājam kopīgu mērķu un vērtību labā – tas ir kas vairāk par sadarbību, tā ir koprade un abpusēja uzticēšanās ilgtermiņā.

Izaugsme

3. IZAUGSME

drosme un pārdomātas investīcijas, kas palīdz augt biznesam, cilvēkiem, kopienām.
Ar drosmīgām, bet rūpīgi pārdomātām investīcijām un inovācijām, mēs panākam nemitīgu izaugsmi un attīstību. Augstu vērtējam drosmi un inicatīvu, kas iet roku rokā ar individuālo un korporatīvo atbildību. Ticam reģionu spēkam, cilvēku enerģijai un spožiem prātiem.

Atbildība

4. ATBILDĪBA

ar lepnumu turpinām cementa ražošanas tradīcijas, ar atbildību atstājam tās nākamajām paaudzēm.
Mēs cienām materiālu, ko izmantojam. Katrs individuāli un kā uzņēmums mēs uzņemamies pilnu atbildību par saviem lēmumiem un rīcību. Mēs cienām savas senās saknes un rīkojamies ar atbildību pret klientiem, kopienām un pasauli – lai būvētu ne tikai šodienai, bet arī nākamajām paaudzēm.