Ētika un atbilstība

Mēs iestājamies par cieņpilnu, godīgu un vienlīdzīgu sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm. SCHWENK Latvija ētiskas darbības standartu nosaka mūsu Ētikas kodekss.