Kāpēc strādāt
SCHWENK Latvija

KO IEGŪST SCHWENK LATVIJA DARBINIEKI?

Mūsu darba kārtība paredz:
Papildu labumi veselībai un drošībai:
Papildu labumi ģimenei:
Papildu labumi attīstībai un izaugsmei:
Mūsu darba kārtība paredz:

Mūsu darba kārtība paredz:

 • Darba samaksu, no kuras veikta visu nodokļu nomaksa, līdz nākamā mēneša piektajam datumam
 • Atvērtu un iekļaujošu darba vidi, balstoties uz Ētikas kodeksā noteiktajiem principiem
 • Nulle apreibinošo vielu politiku darba vietā
 • Bonusu un piemaksu sistēmu visiem darbiniekiem
 • Izlīdzinātu darba samaksu visa gada garumā summētā darba laika darbiniekiem
 • Elastīga darba laika formas un iespējas strādāt attālināti, ja to ļauj darba specifika
 • Uzņēmuma apmaksātu viedierīci ar bezlimita interneta pieslēgumu ikdienas lietošanai *
 • Dokumentu digitālu apriti darbinieku pieteikumiem un iesniegumiem
 • Efektīvu un aktīvu dialogu darbinieka un darba devēja starpā darba vides uzlabojumiem un idejām, risku ziņošanai, pārkāpumu novēršanai u.c.
 • Daļēju transporta kompensāciju ražotņu darbiniekiem
 • Daļēju kompensāciju energoresursu sadārdzinājuma segšanai īpaši augstas inflācijas apstākļos
 • Pievilcīgu maiņu grafiku summētā darba laika darbiniekiem cementa ražošanā, kas tiek plānots gadu uz priekšu: 4 darba dienas + 4 brīvdienas
* Pēc trīs nostrādātiem mēnešiem ** Pēc viena nostrādāta gada

Atgriezties augšpusē

Papildu labumi veselībai un drošībai:

Papildu labumi veselībai un drošībai:

 • Plaša veselības apdrošināšanas programma, tai skaitā zobārstniecība, medikamentu iegāde, rehabilitācija un sports, psihoterapija*
 • Dzīvības, kritisko slimību un nelaimes gadījumu apdrošināšana 24/7*
 • Redzes korekcijas līdzekļu regulāra apmaksa un optiskās aizsargbrilles darba vajadzībām*
 • Divas apmaksātas brīvdienas savas vai tuvinieku veselības veicināšanai*
 • Fizioterapeita nodarbības tiešsaistē 2x nedēļā
 • Vitamīni veselības veicināšanai visiem darbiniekiem reizi gadā un augļi nesezonā
 • Ūdens, tējas, kafijas pieejamība visās atrašanās vietās
 • Pieeja ikdienas vienkāršajām veselības monitoringa iekārtām, saules aizsarglīdzekļiem, dezinfekcijas līdzekļiem un sejas maskām
 • Vairāki darba apģērbu komplekti dažādiem gadalaikiem
 • Brīvi pieejami individuālās aizsardzības līdzekļi jebkurā laikā vietās, kur ražošana notiek 24/7
 • Obligātā veselības pārbaude reizi gadā ar izbraukumu uz lielākajām darbības vietām
 • Kampaņveida medicīniskie izmeklējumi, konsultācijas un vakcinācija darba vietā
 • Apmācības par veselības veicināšanu un uzturēšanu
 • Veselību veicināšanas aktivitātes visai ģimenei īpašu pasākumu laikā


* Pēc trīs nostrādātiem mēnešiem
** Pēc viena nostrādāta gada

Atgriezties augšpusē

Papildu labumi ģimenei:

 • Trīs papildatvaļinājuma dienas visiem darbiniekiem*
 • Apmaksātas brīvdienas un/vai pabalsti īpašos dzīves gadījumos (bērnu dzimšana, kāzas, bēres)*
 • Skolēnu vecākiem – finansiāls atbalsts katra bērna skolas somas komplektēšanai no 1. līdz 12. klasei, apmaksāta brīvdiena mācību gada uzsākšanai no 1. līdz 3. klasei, apmaksāta brīvdiena izlaiduma dienā*
 • Iespēja iegādāties veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu pirmās pakāpes radiniekiem*
 • Bezprocentu aizdevums 1 mēneša vidējās darba samaksas apmērā ar atmaksas termiņu uz 12 mēnešiem**
 • Uzkrājošs brīvas izvēles labums dažādu ikdienas vajadzību izmaksu segšanai*
 • Atbalsts attālinātas darba vietas iekārtošanai*
 • Nepieciešamības gadījumā biroja darbinieku bērniem iespēja uzturēties birojā kopā ar vecākiem
 • Atbalsts personīgu jautājumu risināšanā - juridiska un cita veida praktiskas konsultācijas un palīdzība
 • Ziemassvētku dāvana darbiniekiem un viņu bērniem līdz 10 gadu vecumam
 • Pasākumi darbiniekiem un ģimenēm
 • Ekskursijas, lai bērni iepazītu vecāku darba vietu
* Pēc trīs nostrādātiem mēnešiem ** Pēc viena nostrādāta gada

Atgriezties augšpusē

Papildu labumi attīstībai un izaugsmei:

Papildu labumi attīstībai un izaugsmei:

 • Regulāras iekšējas un ārējas apmācības visiem darbiniekiem
 • Atbalsts inženierzinātņu studijām, ja tās saistītas ar profesionālo izaugsmi uzņēmumā
 • Elastīgs darba laiks mācību apmeklējumam
 • Apmaksāta kvalifikācijas celšana un uzturēšana, pārkvalifikācija
 • Izaugsmes un attīstības iespējas uzņēmuma ietvaros
* Pēc trīs nostrādātiem mēnešiem ** Pēc viena nostrādāta gada

Atgriezties augšpusē

Mūs novērtē arī citi

SCHWENK ir viens no reputācijas līderiem Latvijā. Novērtējot uzņēmuma ieguldījumu darba vides pilnveidošanā, uzņēmums saņēmis vairākus Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienības apbalvojumus. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pasniegusi specbalvu par ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības un reģiona attīstībā un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības prakses īstenošanu.  Kopš 2014.gada uzņēmums saņem Labklājības ministrijas piešķirto Ģimenei draudzīga komersanta statusu un ir novērtēts ar Platīna kategoriju Latvijas Ilgtspējas indeksā. Plašāka informācija par SCHWENK apbalvojumiem pieejama šeit.