Sabiedrība un kopienas

Dialogs un cieša sadarbība ar kopienām ir neatņemama SCHWENK Latvija ikdienas darba sastāvdaļa. Mēs ticam Latvijas reģionu spēkam, vietējām kopienām un sociālās atbildības nozīmībai. Tiecamies īstenot iniciatīvas, kas palīdz uzlabot apkārtējo vidi, dzīves kvalitāti, izglītības pieejamību un individuālo atbildību.

SCHWENK Latvija projekti kopienas stiprināšanai

Katru gadu SCHWENK Latvija rīko atklāto projektu konkursu, lai sniegtu atbalstu vietējās kopienas iniciatīvām un veicinātu novada ekonomisko un intelektuālo izaugsmi.