Smilts, grants šķembu maisījumi

Plaša pielietojuma minerālmateriāli ceļu un laukumu būvei. Ražoti SCHWENK karjeros “Praviņas” Degoles pagastā, “Krūziņi” Smārdes pagastā un “Kurzeme” Laucienas pagastā.

Pieejamās frakcijas fr. 0 – 32 mm, fr. 0 – 45mm (NII, NIII).

Šķembas un oļi

Grants oļi ir viens no cietākajiem Latvijā sastopamajiem minerālmateriāliem, ko iegūst, dabīgi sijājot granti dažādās frakcijās. Grants šķembas izmanto asfaltbetona ražošanā, oļus – betona un tā izstrādājumu ražošanā.

Ražoti SCHWENK Latvija karjeros “Praviņas” Degoles pagastā, “Kļaviņi” Mārcienas pagastā un “Kurzeme” Laucienas pagastā.