Darbs SCHWENK

SCHWENK ir ģimenes uzņēmums ar senām tradīcijām un dinamisku darba vidi. Latvijā mūsu komandu veido vairāk nekā 350 cilvēki, kas strādā Rīgā, Brocēnos, Talsos, Tukumā, Liepājā un Madonā. Mūsu darba kultūru raksturo veselība un drošība, sadarbība, izaugsme un atbildība.

Jau vairākus gadus SCHWENK Latvija atzīts par vienu no labākajiem darba devējiem Kurzemē un ir viens no Latvijas Ilgtspējas indeksa līderiem. Mūsu ikdiena paiet rūpēs, lai ikviens SCHWENK klients Latvijā un ārpus tās laikā saņemtu augstvērtīgu cementu, betonu un minerālmateriālus. Visi materiāli tiek ražoti, ievērojot ilgtspējīgas darbības principus, cilvēkam un videi draudzīgi. Cementa ražošana Brocēnos notiek vienā no modernākajām rūpnīcām Eiropā.

SCHWENK Latvija strādā vairāk nekā 130 dažādu profesiju pārstāvji, aptuveni 30% uzņēmumā ir jau vairāk nekā desmit gadus. Viena no SCHWENK galvenajām prioritātēm ir nodrošināt darbiniekiem iespēju ieguldīt savu enerģiju un radošo sparu inovācijās un izaugsmē, uzņēmums lielu uzmanību velta darbinieku tālākizglītībai, kvalifikācijas paaugstināšanai un karjeras izaugsmei.

Cementa ražošana

Brocēnos atrodas viena no Eiropā modernākajām cementa rūpnīcām, kur darbs rit 24 stundas diennaktī.

Ražošanā nodarbinām plašu profesiju klāstu dažādās kompetenču pakāpēs – no pamatzināšanām līdz eksperta un vadītāja kvalifikācijai. Profesiju loks – mācekļi, ražošanas darbinieki, mobilo tehniku transportlīdzekļu vadītāji, elektriķi, remontatslēdznieki, laboratorijas tehniķi, inženieri, vadītāji u.c.

Lielu apjomu no saražotā cementa eksportējam uz Ziemeļeiropas valstīm no jūras termināļa Liepājā.

Betona un minerālmateriālu ražošana

Plašs minerālmateriālu klāsts tiek ražots sešās karjeru saimniecībās Brocēnu, Saldus, Talsu, Tukuma, Engures un Madonas novadā. SCHWENK Latvija ir 3 betona ražotnes Rīgā, 1 betona ražotne Madonā, viena mobilā betona ražotne un plaša betona sūkņu un specializētā autotransporta flote.

Minerālmateriālu un betona ražošanā nodarbināti vairāk nekā 60 cilvēki - ražošanas operatori, betona mikseru vadītāji, betona sūkņu vadītāji, laboratorijas tehniķi, mobilo tehniku transportlīdzekļu vadītāji.

Ražošanas atbalsts un administrācija

Visu produktu ražošana notiek atbilstoši likumdošanas un uzņēmējdarbības labās prakses principiem. Ražošanas atbalstu īsteno vides projektu eksperti, integrētās drošības departaments, juridiskā daļa, iepirkumu departaments u.c. SCHWENK administrāciju veido cilvēkresursu vadība, finanšu un stratēģiskā plānošana, procesu un IT vadība un komunikācija.

Tirdzniecība

Cementa, betona un minerālmateriālu tirdzniecības komandām ir plaša pieredze un ekspertīze materiālu īpašībās un pielietojumā.