Piegādātāju un apakšuzņēmēju vadība

Piegādātājiem un apakšuzņēmējiem ir liela nozīme SCHWENK Latvija ražošanas procesos un kopējās vērtības radīšanā. Ar atbildību kā vienu no galvenajām vērtībām, tiecamies pēc ilgtspējīgas biznesa prakses ne tikai pašā uzņēmumā, bet arī starp iesaistītajām pusēm, tostarp piegādēs ķēdē.

Nemitīgi meklējam iespējas paaugstināt pozitīvo ietekmi visā piegādēs ķēdē. Ticam, ka atbildīga pārvaldība, drošas darba vietas, taisnīgs un godīgs atalgojums palīdz veidot stiprākas kopienas un arī labāku biznesa vidi.

SCHWENK Latvija sadarbojas ar vairāk nekā 1000 piegādātājiem dažādās jomās. Mūsu iepirkuma procesi norit saskaņā ar procedūrām un vadlīnijām, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas pilnīgi visiem pretendentiem. Visiem piegādātājiem jābūt gataviem parakstīt vienošanos, ka tie ievēro godīgu biznesa praksi, atbilst ētikas un likumdošanas normām, ir ar augstiem veselības un drošības, vides un godprātīgas darba vides standartiem.

Līgumu pielikumi, kas apliecina godprātīgu un ētisku biznesa praksi:

Sadarbības procesā īstenojam virkni iniciatīvu, lai paaugstinātu piegādātāju un apakšuzņēmēju izpratni par dažādām jomām, jo īpaši veselību un drošību. Regulāri organizējam seminārus un tikšanās ar piegādātāju pārstāvjiem par veselības un drošības jautājumiem, tiek veikti piegādātāju auditi, lai izvērtētu veselības un drošības standartu līmeni un rosinātu ilgtspējīgas prakses īstenošanu piegādes ķēdē.

Specifiskā ražošana un tās procesi ierobežo mūs izmantot tikai vietējo piegādātāju produktus un pakalpojumus, tomēr tiem tiek dota priekšroka, kad vien iespējams. Aptuveni 70% SCHWENK Latvija piegādātāju ir vietējie uzņēmumi.

 

Informāciju par piedāvājumiem aicinām sūtīt e-pastā, ar norādi "Iepirkumu departamentam"  info.lv@schwenk.com