Dabas aizsardzība un atjaunošana

SCHWENK Latvija ražo plašu sertificētu minerālmateriālu klāstu ceļu būvei, lauksaimniecībai un būvniecībai. Ražošana notiek sešās karjeru saimniecībās, ievērojot videi draudzīgus karjeru izstrādes principus un dabas liegumus, īstenojot atbildīgu rekultivāciju, floras un faunas daudzveidības saglabāšanas principus.

Karjeru rekultivācija

Vienmēr ievērojam balansu starp ražošanas vajadzībām un dabas vērtību saglabāšanu. Atbilstoši Latvijas likumdošanai, visiem SCHWENK Latvija karjeriem ir apstiprināts rekultivācijas plāns.

Iespēju robežās rekultivācija notiek jau karjeru izstrādes laikā. Piemēram, daļēja rekultivācija īstenota māla karjerā Caunes un kaļķakmens karjerā Kūmas - veikta augsnes izlīdzināšana un iestādīts mežs. Karjera Kūmas izstrādātajās daļās iestādīti bērzi, baltalkšņi un melnalkšņi 8,6 hektāru platībā. Plānots, ka pēc 45 gadiem alkšņu audzes vietā tiks stādīti ozoli. Aprēķināts, ka mežs dzīves laikā piesaistīs 826 tonnas saistītā CO2.

Citi projekti un iniciatīvas

Lepojamies ar vienu no zaļākajām rūpnīcām Eiropā, kur līdz ar industriālajām ražošanas zonām aug koki, kuplo rožu dobes un zeļ mauriņš.

Vairākas reizes gadā SCHWENK Latvija darbinieki pulcējas talkā – stāda augus, labiekārto teritoriju un padara vidi skaistāku.

Zināšanas sniedz spēku un iedvesmu rīcībai, tāpēc SCHWENK Latvija aktīvi iesaistās izpratnes veicināšanā par videi būtiskiem jautājumiem. Uzņemam skolu ekskursijas, viesojamies skolās un dalāmies pieredzē par videi draudzīgu ražošanu.