Kvalitātes kontrole atbilstoši ES standartiem

Latvijā ražotā cementa kvalitāti nosaka Eiropas Savienības standarti un SCHWENK starptautiskās kvalitātes prasības. Ražošanas process, izejmateriāli un gatavā produkcija tiek rūpīgi uzraudzīta un pārbaudīta laboratorijās, nepieļaujot nekādus kvalitātes kompromisus.

SCHWENK ražoto produktu kvalitāte balstās nepārtrauktā procesa uzraudzībā. Izejmateriālu kontrole un analīzes tiek veiktas, izmantojot mūsdienīgas iekārtas – rentgena fluorescences spektrometru (XRF), rentgena fluorescences difraktometru (XRD), lāzera granulometru u.c. Būtiskākās cementa fizikālās īpašības ir maluma smalkums, saistīšanās laiks, izplešanās, spiedes stiprība pēc divām, septiņām un 28 dienām, ķīmiskais sastāvs.

Cementa kvalitātes kontrole atbilst Eiropas Savienības standartiem, kuros noteikti cementa kontroles parametri, to biežums un robežvērtības. Saskaņā ar šiem standartiem, Brocēnu cementa rūpnīcā ražotajām cementa markām CEM I 42.5 N, CEM I 42.5 R, CEM I 52.5 N, CEM I 42.5 N – SR3, CEM II/A-LL 42.5 N un CEM II/A-M (S-LL) 52.5 N ir izsniegts Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts un CE marķējums. Sertifikātus izsniedz un uzraudzību veic uzņēmums Kiwa. Uzraudzības auditu Kiwa cementa rūpnīcā veic vienu reizi gadā, savukārt cementa parametru kontroli – sešas reizes gadā.