Attiecības ar ietekmes pusēm

Attiecības ar iekšējām un ārējām ietekmes pusēm ir būtiska SCHWENK Latvija darbības daļa. Darām visu, lai veidotu ilgtspējīgu un atklātu sadarbību darbinieku vidū, ar mūsu kaimiņiem, vietējo kopienu, nozari, piegādātājiem, pašvaldībām un valsts institūcijām. Mēs iestājamies par cieņpilnu, godīgu un vienlīdzīgu sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm.