Ilgtspējīga ražošana

SCHWENK ir viens no inovatīvākajiem būvmateriālu ražotājiem Eiropā un tiecas būt līderis ilgtspējīgas ražošanas prakses īstenošanā. Ar atbildību pret vidi, pasaules resursiem un cilvēkiem, ražojam augstākās kvalitātes būvmateriālus plašam klientu lokam. Mūsu vides standarti ir vieni no augstākajiem pasaulē. Nepārtraukti uzraugām ražošanas ietekmi uz vidi, īstenojam dažādus vides aizsardzības un saglabāšanas pasākumus.

90% alternatīvais kurināmais

SCHWENK Latvija cementa rūpnīca Brocēnos ir viens no mūsdienīgākajiem nozares piemēriem Eiropā, kurā 90% no izmantotā kurināmā ir alternatīvais kurināmais. Tā lietošana samazina ražošanas radītās emisijas un padara to videi draudzīgu. 1500°C - 2000°C temperatūra rūpnīcas krāsnī novērš jebkāda veida atkritumu un kaitīgo emisiju nonākšanu vidē un gaisā.

Rūpnīca nodota ekspluatācijā 2010.gadā, un būvēta tā, lai būtu piemērota alternatīvā kurināmā izmantošanai. Viss izmantotais kurināmais tiek pakļauts regulārai, stingrai kontrolei pat vēl pirms nonākšanas SCHWENK Latvija rūpnīcā. Tā piegādātāji veic materiālu pilnu ķīmisko analīzi neatkarīgā, akreditētā laboratorijā un pārbaužu rezultātus iesniedz SCHWENK Latvija pirms šo materiālu piegādēm. Papildus tam, pārbaudes tiek veiktas arī SCHWENK Latvija laboratorijā katrai Brocēnu rūpnīcā piegādātai kravai. Alternatīvā kurināmā izmantošana rūpnīcā tiek uzraudzīta un kontrolēta vadības pultī un laboratorijā, kurināmais tiek uzglabāts mūsdienīgās noliktavās, bet sadedzināšanas procesā radušies pelni tiek izmantoti klinkera ražošanā.

Rūpnīcā izmantotais alternatīvais kurināmais ir īpaši pārstrādāti un sagatavoti sadzīves un rūpnieciskie atkritumi (SRF), smalcinātas vieglo auto riepas un neitralizēta piesārņota augsne. Pēc alternatīvā kurināmā izmantošanas vidē nenonāk nekāda veida atkritumi. Kurināmā sadegšanas procesā veidojušies pelni krāsnī sasaistās ar ievadītajiem izejmateriāliem – kaļķakmeni, smilti, mālu, un veido gala produktu – klinkeru. Tas ir cementa galvenā sastāvdaļa. Tāpēc kurināmā sastāvs ietekmē arī gala produkta kvalitāti.

CO2 emisiju mazināšana

t CO2 / t cementa

Vidējais CO2 emisiju apjoms ražošanas procesā

*Augstāku emisiju apjomu radījis patērētāju pieprasījums pēc konkrēta cementa veida

Investīcijas rūpnīcas būvniecībā un nemitīgi procesa uzlabojumi palīdzējuši panākt par 35% zemāku emisiju apjomu, nekā vēsturiskajā cementa rūpnīcā. Cementa rūpnīca Brocēnos gadā ietaupa tikpat daudz CO2 emisiju, cik rada 200 000 vieglo auto, katrs nobraucot 20 000 km gadā. Jau pašlaik SCHWENK ir viens no nozares līderiem CO2 ietekmes mazināšanā un tas ir viens no būtiskākajiem investīciju mērķiem arī turpmāk.

Energoefektivitāte

SCHWENK Latvija īsteno plašu aktivitāšu programmu neatjaunojamo dabas resursu patēriņa samazināšanai. Tiek veikti nemitīgi procesu un tehnoloģiskie uzlabojumi, siltinātas un modernizētas ēkas, palielināta loģistikas efektivitāte un alternatīvā kurināmā izmantošana.

SCHWENK Latvija ir energoefektivitātes darba grupa, kas nemitīgi monitorē elektroenerģijas patēriņu un izstrādā scenārijus tā samazināšanai. Visi lielākie elektroenerģijas patērētāji – iekārtas un ražotnes, aprīkotas ar atsevišķiem elektrības patēriņa skaitītājiem. Tas ļauj detalizēti sekot līdzi patēriņam, to analizēt, plānot un ieviest iekārtu nomaiņu un citus uzlabojumus. Energoefektivitātes uzlabošanai sadarbojamies ar aprīkojuma piegādātājiem un turpinām ieviest modernākās tehnoloģijas. Veltām lielu uzmanību, lai atrastu veidus, kā uzlabot termālās enerģijas efektivitāti klinkera ražotnē, aizvietojot vecāku aprīkojumu ar modernām iekārtām. Piemēram, pašlaik izmantotā klinkera krāsns patērē uz pusi mazāk termālās enerģijas, nekā iepriekš izmantotā tehnoloģija. Malšanā tiek izmantotas vertikālās cementa dzirnavas, kas patērē par 40% mazāk enerģijas nekā cementa ražošanas nozarē daudz izplatītākās bumbu dzirnavas.

SCHWENK Latvija sniegumu energoefektivitātes jomā apliecina standarts ISO 50001:2012.

Ilgtspēja loģistikā

Pārdomāta loģistikas plānošana un šoferu izglītošana palīdz mums samazināt ietekmi uz vidi un izmaksas.

SCHWENK Latvija ražotās produkcijas piegādi ikdienā veic teju 200 autotransporta vienības – vaļējā cementa cisternas, saiņotā cementa un minerālmateriālu kravas automašīnas, betona mikseri un sūkņi. Produktu piegādei uz eksporta valstīm izmantojam arī dzelzceļa un jūras transportu.

Mums ir būtiski, lai SCHWENK kravu pārvadātāji būtu labi un atzinīgi vērtēti ceļu satiksmes dalībnieki, kas ievēro drošas un pieklājīgas braukšanas principus. Ilgtspējīga pieeja transporta organizēšanā ir būtiska loģistikas komandas darba daļa. Piegādes tiek rūpīgi plānotas, izvēloties īsākos un mazāk noslogotos ceļa posmus, iespēju robežās tās veicot laikā, kad ir zemāka satiksmes intensitāte. Mūsu šoferi ar atbildību izturas pret sev uzticēto kravu un transportlīdzekli, dara visu, lai būtu draudzīgs un drošs satiksmes dalībnieks.

Braukšanas stila pilnveidošanā aicinām iesaistīties arī citus. Uz SCHWENK Latvija auto aizmugurējās daļas redzams tālruņa numurs atsauksmēm. Lepojamies, ka pozitīvu atsauksmju un komentāru ir ievērojami vairāk, nekā negatīvo. SCHWENK Latvija saņēmis arī Drošākā autoparka apbalvojumus apdrošināšanas sabiedrības Balta rīkotajā konkursā Drošākais uzņēmuma autoparks.

Produktu ilgtspēja

SCHWENK Latvija rada un attīsta videi draudzīgus būvmateriālus, kuru sastāvā ir atbildīgi iegūti vietējie izejmateriāli, bet ražošana norit atbilstoši augstākajiem standartiem.

Mums rūp pasaules resursu saglabāšana, kas atspoguļojas ilgtspējīgā biznesa stratēģijā un atbildīgi ražotos produktos. Izmantojam iespējami daudz vietējo izejmateriālu, samazinot loģistikas tīklu un līdz ar to – degvielas patēriņu un autotransporta radītās emisijas. Cementa ražošanā tiek izmantots alternatīvais kurināmais un alternatīvie izejmateriāli – citu industriju blakusprodukti, kas aizstāj dabīgos neatjaunojamos resursus un līdz ar to mazina to patēriņu.

Vairākiem mūsu ražotā cementa tipiem veikts ražošanas cikla novērtējums un iegūts EPD sertifikāts. Tas analizē cementa ražošanas procesa ekoloģiskās pēdas nospiedumu – sākot no minerālmateriālu ieguves līdz gatavam produktam.

SCHWENK Latvija EPD sertifikāts šīm cementa markām: 

Apļveida ekonomika un atkritumu pārstrāde

SCHWENK Latvija atbalsta apļveida ekonomikas principus un ar atbildību rūpējas par ražošanas atkritumu pārstrādi. Ražošanas procesā rūpnīcā neveidojas notekūdeņi un atkritumi, ražošanas cikls ir pilnībā slēgts.

SCHWENK Latvija ir spēkā stingra iekšējā atkritumu apsaimniekošanas sistēma. Ražošanas un saimniecības atkritumi tiek šķiroti un nodoti tikai sertificētiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Liela daļa ražošanas procesā radušos atkritumu tiek izmantoti otrreizējai pārstrādei – nonāk atpakaļ ražošanas ciklā kā izejmateriāli un tiek izmantoti jaunu produktu izstrādē un attīstībā.