Šķembas un oļi

Grants oļi ir viens no cietākajiem Latvijā sastopamajiem minerālmateriāliem, ko iegūst, dabīgi sijājot granti dažādās frakcijās. Grants šķembas izmanto asfaltbetona ražošanā, oļus – betona un tā izstrādājumu ražošanā.

Ražoti SCHWENK Latvija karjeros “Praviņas” Degoles pagastā, “Kļaviņi” Mārcienas pagastā un “Kurzeme” Laucienes pagastā.