Veselība un drošība

SCHWENK misija ir nulle ciešanu. Drošība ir mūsu prioritāte un cilvēki - lielākā vērtība, tāpēc veltām lielas pūles darba apstākļu uzlabošanā, apmācībā un drošas darba vides kultūras attīstībā.

Darbinieku un apakšuzņēmēju drošība

Visās SCHWENK Latvija darbības vietās katru dienu iedzīvinām Mission Zero konceptu – lai darba ikdiena paiet bez negadījumiem un visi darbinieki atgriežas mājās pie ģimenēm sveiki un veseli.

Uzņēmums rūpējas par drošiem darba apstākļiem, darba specifikai atbilstošiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, darbinieku un apakšuzņēmēju izglītošanu un apmācībām. Savukārt katrs darbinieks apzinās – drošība ir SCHWENK Latvija prioritāte un par to ar savu rīcību atbildīgs ir katrs. Darbinieki aktīvi iesaistās darba vides uzlabošanā – identificē potenciālos riska faktorus ikdienā un ierosina pasākumus to novēršanai. Drošības pārkāpumi un citu cilvēku apdraudējums ir nopietnākais SCHWENK Latvija iekšējo kārtības noteikumu pārkāpums.

Lielu uzmanību pievēršam arī apakšuzņēmēju darbam un to darbiniekiem. SCHWENK Latvija veic visu apakšuzņēmēju darbinieku darba aizsardzības instruktāžas un uzrauga sadarbību visās tās posmos. Rūpējamies, lai tiktu ievērotas darba aizsardzības prasības, lietoti individuālie aizsardzības līdzekļi un atbilstošs aprīkojums. Darba aizsardzības atbildība un pienākumi atrunāti līgumos ar apakšuzņēmējiem, tādējādi spējam nekavējoties un bez kompromisiem reaģēt uz jebkādiem darba aizsardzības pārkāpumiem, pārtraukt nedrošas vai bīstamas rīcības un darbus.

Apmeklētāju drošība

Apmeklējot kādu no mūsu ražotnēm, arī viesiem jāievēro drošības un iekšējās kārtības noteikumi.

SCHWENK Latvija rūpnīca Brocēnos ir vienīgā, kur Latvijā ražo cementu. Labprāt uzņemam viesus, kas vēlas uzzināt vairāk par šo sarežģīto procesu. Ņemot vērā rūpnīcas noslogotību un darba nepārtrauktību, varam pieņemt ierobežotu ekskursantu skaitu mēnesī un ekskursijām ir ierobežots laiks. Drošības apsvērumu dēļ visiem apmeklētājiem jāievēro rūpnīcas un citu objektu apmeklēšanas noteikumi, jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi. SCHWENK Latvija ražotņu teritorijā drīkst pārvietoties tikai atbildīgā darbinieka pavadībā un visi apmeklējumi jāsaskaņo iepriekš.

Veselības un drošības ceļakarte

Zināšanas un informētība ir liela vērtība, kas sargā no apdraudējuma ikdienā un vienmēr atgādina – veselība un drošība ir mūsu pašu rokās. Mūsu orientieris veselības un drošības kultūras iedzīvināšanā ir Misija nulle ceļakarte.