SCHWENK Latvija sagatavojusi iesniegumu grozījumiem A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. LI14IA0005 Brocēnu cementa rūpnīcā

July 9, 2021

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A, B un C kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” SCHWENK Latvija SIA  ir sagatavojusi iesniegumu grozījumiem Brocēnu cementa rūpnīcas ar sausā procesa tehnoloģiju A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. LI14IA0005.

Paredzētās izmaiņas saistītas ar cementa daudzkameru uzglabāšanas silosa, iekraušanas punktu automašīnās, kravas autotransporta stāvlaukuma, slagas uzglabāšanas laukuma, cementa dzirnavu Nr.8, alternatīvā kurināmā (SRF vai latviskais saīsinājums NAIK) žāvētāja izbūvi, galvenās biroja ēkas rekonstrukciju, GENESIS projekta realizāciju,  grunts stabilizatora (PRESAFE) ražošanas uzsākšanu, kā arī alternatīvo kurināmo īpatsvara palielināšanu klinkera ražošanas procesā līdz 98 %.

 

Kā alternatīvais kurināmais ražošanas procesā tiks līdzsadedzināti atbilstoši sagatavoti sadzīves atkritumi (SRF vai latviskais saīsinājums NAIK), riepu tekstils, nolietotās autoriepas, atstrādātās smēreļļas, koksnes ražošanas atlikumi, dabīgas koksnes atlikumi, sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas, NPS kurināmais materiāls, piesārņota augsne un grunts dūņas un perspektīvā: gaļas kaulu milti, izolācijas materiāli.

Iekārtas operators un īpašnieks ir SCHWENK Latvija SIA, reģ. Nr. 40003386821, adrese: Lielirbes 17 A – 28, Rīgā, LV 1046.

 

Iekārta atrodas: Brocēnu cementa rūpnīca ar sausā procesa tehnoloģiju, Brocēnos, Rūpnīcas ielā 10.

 

Informācija par paredzētajiem grozījumiem un rūpnīcas darbību sabiedrībai ir pieejama no š.g. 15. jūlija līdz 2021. gada 15. augustam

Saldus novada domes klientu apkalpošanas centrā,  Striķu ielā 3, Saldū.

 

Pašvaldības mājas lapā:

www.saldus.lv

 

SCHWENK Latvija SIA mājas lapā:

Links uz iesniegumu un pielikumiem: https://registri.vvd.gov.lv/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/?company_name=schwenk+&company_code=&collapsed=false&garbage_category=&garbage_branch=&garbage_type=&org_id=18&app_date_from=&app_date_to=&perm_date_from=&perm_date_to=&s=1

 

Elektronisko iesnieguma versiju iespējams arī saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu santa.klava@schwenk.lv .

 

Atļaujas grozījumu sabiedriskā apspriešana notiks 2021. gada 28. jūlijā attālināti ZOOM  platformā, sanāksmei varēsiet pieslēgties plkst. 18:00, izmantojot saiti: https://zoom.us/j/96961263117

Sabiedrība var iesniegt rakstiskus priekšlikumus reģionālajā vides pārvaldē līdz š.g. 15. augustam.

 

Par atļaujas grozījumu izsniegšanu atbildīga ir VVD Kurzemes reģionālā vides pārvalde, Liepājā, Jaunā ostmalas 2a, tālr.63424826 | Ventspilī, Dārzu ielā 2, tālr.63625332