Ilgtspēja

Atbildība pret nākamajām paaudzēm un ilgtspējīga darbība ir SCHWENK Latvija būtība – mēs ražojam ilgtspējīgus būvmateriālus, cienot vidi un cilvēkus. Darbojamies atbilstoši virknei nozares standartu, nemitīgi pilnveidojam procesus, rūpējamies par drošību, stiprinām attiecības ar kaimiņiem un kopienām, rūpējamies par vidi un dabu. Ticam, ka atbildīga un godprātīga rīcība ir ilgtspējīgas biznesa stratēģijas pamatā.