Brīvprātīgais darbs

SCHWENK Latvija atbalsta brīvprātīgā darba iniciatīvas darbinieku vidū un divas reizes gadā sniedz palīdzīgu roku, uzlabojot vietējās kopienas dzīves kvalitāti, īstenojot izglītojošas aktivitātes rūpnīcā. Darbinieki iesaistās arī virknē citu sabiedriskā darba aktivitāšu – konsultē jauniešus zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, vada ekskursijas rūpnīcā, piedalās kopienas projektu vērtēšanā u.c.