EZIS

SCHWENK Latvija atbalsta projektu EZIS – Eksaktās Zinātnes Inženieru Spēks, kas veicina šo zinātņu apguvi Kurzemes reģiona skolās.