SCHWENK Latvija projekti kopienas stiprināšanai

Izsludinām pieteikšanos SCHWENK Latvija
atklātajam projektu pieteikumu konkursam
Saldus novadā

SCHWENK Latvija ir viens no vadošajiem būvmateriālu ražotājiem un vienīgais cementa ražotājs Latvijā. Ar lepnumu turpinot cementa ražošanas tradīcijas Latvijā, ticam reģionu spēkam, ko veido spoži prāti, degošas acis un drosme augt un attīstīties. Kā viens no lielākajiem un senākajiem darba devējiem Saldus novadā, ieguldījumu šīs kopienas un vietas attīstībā saredzam kā mūsu misiju.

Turpinām īstenot plašu sociālās atbildības aktivitāšu programmu. Sadarbība ar vietējo kopienu ir viens no tās balstiem. Lai veicinātu reģiona vispārējo izaugsmi un attīstību, aicinām kopīgi īstenot projektus, kas stiprina Saldus novada iedzīvotāju labklājību, paaugstina dzīves kvalitāti, sniedz izaugsmes iespējas īstermiņā un ilgtermiņā, piesaista reģionam jaunus cilvēkus.

Konkursa pirmajā kārtā pretendenti iesniedz tikai īsi aprakstītu projekta ideju (Projekta idejas pieteikuma veidlapa - Pielikums Nr.1). Projekta ideja jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu: stiprakopiena@schwenk.lv līdz 2023. gada 25. oktobra pulksten 23.00 ar norādi “SCHWENK Latvija projektu konkursam”.

Visi dokumenti, tostarp konkursa nolikums, lejupielādējami te:

Konkursa nolikums
Projekta idejas pieteikuma veidlapa
Projekta pieteikuma veidlapa
Projekta iesniedzēja deklarācija
Projekta budžeta veidlapa
Projekta saturiskās atskaites veidlapa
Projekta finanšu atskaite

Par aizraujošiem projektiem, jaunām sadarbībām un spēcīgu sabiedrību!
SCHWENK Latvija