SCHWENK Latvija projekti kopienas stiprināšanai

 Izsludināta pieteikšanās atklātajam projektu konkursam Saldus un Brocēnu novados

Sadarbība ar vietējo kopienu ir viens no SCHWENK Latvija korporatīvās sociālās atbildības aktivitāšu balstiem. Lai veicinātu reģiona vispārējo izaugsmi un attīstību, aicinām kopīgi īstenot projektus, kas stiprina Brocēnu un Saldus iedzīvotāju labklājību, paaugstina dzīves kvalitāti, sniedz izaugsmes iespējas īstermiņā un ilgtermiņā, piesaista reģionam jaunus cilvēkus. Projektu konkursā aicināti pieteikties ideju autori no visas Latvijas, būtiskākais – lai projekts tiek īstenots reģionā un sniedz ieguvumu tā iedzīvotājiem.

Pirmajā kārtā izvēlēto projektu ideju autori tiek aicināti iesniegt detalizēti sagatavotu projektu konkursa pieteikumu līdz 2020. gada 2. novembrim pulksten 08.00, nosūtot to
uz e-pastu: stiprakopiena@schwenk.lv ar norādi – Atklātajam projektu konkursam.

Pirmajā kārtā izvirzītie pretendenti ideju iesniegšanai otrajā kārtā:

- Brocēnu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “ Mūsmājas”
- Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts Saldus komiteja
- Saldus Vidusskola
- Biedrība “Airītes stacija”
- Madara Dzalbe-Ķenava
- Jaunlutriņu attīstības biedrība
- Saldus Mūzikas skola
- Biedrība Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments
- Biedrība “LEEVON SPORTA KLUBS”
- Remtes pamatskola
- Biedrība “Ģimenes atbalstam”

Visi dokumenti, tostarp konkursa nolikums, lejupielādējami te:

Konkursa nolikums
Projekta idejas pieteikuma veidlapa
Projekta pieteikuma veidlapa
Projekta iesniedzēja deklarācija
Projekta budžeta veidlapa
Projekta saturiskās atskaites veidlapa
Projekta finanšu atskaite

Par aizraujošiem projektiem, jaunām sadarbībām un spēcīgu sabiedrību!
SCHWENK Latvija