SCHWENK Latvija projekti kopienas stiprināšanai

 Izsludināta pieteikšanās atklātajam projektu konkursam Saldus un Brocēnu novados

Sadarbība ar vietējo kopienu ir viens no SCHWENK Latvija korporatīvās sociālās atbildības aktivitāšu balstiem. Lai veicinātu reģiona vispārējo izaugsmi un attīstību, aicinām kopīgi īstenot projektus, kas stiprina Brocēnu un Saldus iedzīvotāju labklājību, paaugstina dzīves kvalitāti, sniedz izaugsmes iespējas īstermiņā un ilgtermiņā, piesaista reģionam jaunus cilvēkus. Projektu konkursā aicināti pieteikties ideju autori no visas Latvijas, būtiskākais – lai projekts tiek īstenots reģionā un sniedz ieguvumu tā iedzīvotājiem.

Konkursa pirmajā kārtā pretendenti iesniedz tikai īsi aprakstītu projekta ideju (Projekta idejas pieteikuma veidlapa - Pielikums Nr.1). Projekta ideja jāiesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu: stiprakopiena@schwenk.lv līdz 2020. gada 4. oktobrim pulksten 23.00 ar norādi “SCHWENK Latvija projektu konkursam”.

2020. gada 24. septembrī pulksten 16.30 interesenti aicināti uz informatīvu tikšanos platformā ZOOM. Jāpiesakās līdz 2020. gada 24. septembra pulksten 10.00, rakstot uz e-pastu stiprakopiena@schwenk.lv vai zvanot + 371 24242135. Piesakoties jānorāda e-pasts, uz kuru tiks nosūtīta saite piekļuvei semināram.

Visi dokumenti, tostarp konkursa nolikums, lejupielādējami te:

Konkursa nolikums
Projekta idejas pieteikuma veidlapa
Projekta pieteikuma veidlapa
Projekta iesniedzēja deklarācija
Projekta budžeta veidlapa
Projekta saturiskās atskaites veidlapa
Projekta finanšu atskaite

Par aizraujošiem projektiem, jaunām sadarbībām un spēcīgu sabiedrību!
SCHWENK Latvija