Schwenk Ziemassvetku Balle

Noskaidroti SCHWENK Latvija Gada darbinieks 2023 titula ieguvēji

January 8, 2024

Šie cilvēki veicina uzņēmuma attīstību, darbinieku un sadarbības partneru apmierinātību un ik dienas ar savu darbu un attieksmi apliecina SCHWENK vērtības.

Sirsnīgi apsveicam Gada darbinieks 2023 titula ieguvējus septiņās kategorijās!

Gada darbinieks cementā – Aigars Stencelis, Jānis Cakuls, Aleksejs Kozlovs

Gada darbinieks tirdzniecībā un loģistikā – Eva Agule, Sintija Rozentāle

Gada darbinieks betonā un minerālmateriālos – Imants Treidis, Lejs Aļ-Smadi, Aleksandrs Griņs-Lisovs

Gada darbinieks administrācijā un atbalsta funkcijās – Elīna Dzalbe, Ilze Vīksna

Gada darbinieks veselībā un drošībā – Lauris Uzuls, Ainars Čuba

Gada vadītājs – Uldis Neilands

Gada izaugsme – Maksims Isajevs