Atbalsta programma - par stipru mantojumu

SCHWENK Latvija ir viens no vadošajiem būvmateriālu ražotājiem un vienīgais cementa ražotājs Latvijā. Ar lepnumu turpinām cementa ražošanas tradīcijas Latvijā, cienām savas senās saknes un rīkojamies ar atbildību pret klientiem, kopienām un pasauli – lai būvētu ne tikai šodienai, bet arī nākamajām paaudzēm.

SCHWENK Latvija īsteno plašu sociālās atbildības aktivitāšu programmu, un sadarbība ar vietējo kopienu ir viens no tās balstiem. Godinot paaudzes, kas attīstījušas cementa ražošanu Latvijā, tiek īstenota atbalsta iniciatīva “Programma cementa ražošanas nozares senioru spēcināšanai - par stipru mantojumu. Programmas ietvaros SCHWENK Latvija sniegs praktisku vai finansiālu atbalstu, kas veicina indivīda apkārtējas vides sakārtošanu un uzlabošanu, nodrošina pirmās nepieciešamības preces, ievieš dažādus drošības uzlabojumus un veicina veselīgu dzīvesveidu.

Atbalstam aicināti pieteikties seniori, kas strādājuši cementa ražošanas nozarē Brocēnu un Saldus novados un stradājuši kādā no Brocēnu cementa rūpnīcas vai tās vēsturiski saistītajiem uzņēmumiem vismaz piecus gadus, un šobrīd atrodas vecuma pensijā.

Atbalsta veidi:

  • Brīvprātīgais darbs, kuru iespējams veikt SCHWENK Latvija darbinieku pieredzes un prasmju ietvaros;
  • SCHWENK Latvija ražoto materiālu ziedojums;
  • Jaunu vai lietotu ierīču un iekārtu ziedojums, trešo pušu preču un pakalpojumu iegāde.

Pieteikumu atbalsta saņemšanai var iesniegt:

  • Persona, kurai atbalsts nepieciešams;
  • Personas radinieki;
  • Personas līdzcilvēki (kaimiņi, draugi, paziņas).

Viens pieteikuma iesniedzējs var iesniegt vienu pieteikumu.

Pieteikties var e-pastā stiprakopiena@schwenk.lv vai pa tālruni +371 24 242 135, brīvā formā, norādot atbalsta saņēmēju, tā kontaktinformāciju un potenciālo vajadzību vai mērķi.

PROGRAMMAS NOLIKUMS