Eiropas Komisija piešķir kopīgu interešu projekta (PCI) statusu būvmateriālu ražotāja SCHWENK Latvija un tā partneru attīstītam CO2 vērtību ķēdes projektam

May 16, 2024

Projektu oglekļa dioksīda (CO2) uztveršanas un transportēšanas infrastruktūras attīstīšanai Lietuvā un Latvijā izstrādā apvienība CCS Baltic Consortium, kuru veido  Akmenės cementas AB, KN Energies AB, Larvik Shipping AS, Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. un būvmateriālu ražotājs SCHWENK Latvija SIA.

Kopīgu interešu projekta (no angļu valodas – Project of Common Interest, PCI) statusa piešķiršana nozīmē, ka tas atzīts par nozīmīgu pārrobežu infrastruktūras projektu, kas būtiski veicinās Eiropas Savienības enerģētikas politikas un klimata mērķu sasniegšanu. Šajā projektu atlases kārtā kopīgu interešu vai abpusēju interešu (no angļu valodas – Project of Mutual Interest, PMI, sadarbības projektiem ar valstīm ārpus ES) projekta statuss piešķirts tikai 14 CO2 infrastruktūras projektiem. Projekti ar Eiropas Komisijas piešķirto kopīgu vai abpusēju interešu projekta statusu iegūst vairākas priekšrocības, tostarp tiesības pieteikties Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (angļu val. – Connecting Europe Facility, CEF) finansējumam.

CCS Baltic Consortium tika izveidots 2022. gadā, lai attīstītu oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) vērtību ķēdi Lietuvā un Latvijā, kas ietvertu rūpniecības radītā CO2 uztveršanu un transportēšanu pa sauszemi un atkrasti uz pastāvīgām uzglabāšanas vietām. Virkne sākotnējo aktivitāšu jau ir īstenotas, piemēram, analīze, priekšizpēte un pieteikums kopīgu interešu projekta statusa piešķiršanai. Projekta rezultātā iespējotās darbības plānots sākt 2030. gadā, un PCI statuss noteikti palīdzēs to sasniegt.

Pašlaik Latvijā, kā arī Polijā un Lietuvā CO2 uzglabāšana pazemē ir aizliegta. Tāpēc oglekļa transportēšanas infrastruktūras attīstība palīdzēs sasniegt dekarbonizācijas mērķus tām nozarēm, kuras šajā ziņā nevar paļauties tikai uz ražošanas procesu optimizēšanu. Apvienība cer, ka projekta radītā vērtību ķēde tiks plaši izmantota reģionā un veicinās klimata jautājumu risināšanu plašākā mērogā.

Attēls: projekta vērtību ķēde

 

Akmenės cementas komentārs – izpilddirektors Artūras Zaremba

“Šī joma ir īpaši aktuāla nozarēs, kurās ir apgrūtināta ātra pāreja uz atjaunojamiem resursiem, piemēram,  cementa ražošanā. Turklāt CCS ir viens no progresīvākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, kas varētu būtiski veicināt cementa rūpniecības dekarbonizāciju.”

KN Energies komentārs – izpilddirektors Darius Šilenskis

“CCS Baltic Consortium uzsāktais ir pirmais šāda veida projekts Baltijas reģionā. Turpretī citas Eiropas valstis jau ir virzījušās uz priekšu, pētot oglekļa uztveršanu kā reālistisku dekarbonizācijas iespēju. Sadarbojoties ar partneriem apvienībā, esam apņēmušies izveidot ilgtspējīgu oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas vērtību ķēdi, kas veicina ES enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanu.  Šī iniciatīva arī atspoguļo KN ieguldījumu ilgtspējīgākai nākotnei.”

Larvik Shipping komentārs – rīkotājdirektors Espen Tollevik

“Larvik Shipping ir pagodināts būt daļa no CCS Baltic Consortium. Ar unikālu pieredzi drošos un uzticamos sašķidrināta CO2 kuģu pārvadājumos pēdējo 35 mūsu darbības gadu laikā mēs ceram nodot mūsu pieredzi šajā nozarē, lai atbalstītu Baltijas CCS projektu un emitētājus visā reģionā.”

Mitsui O.S.K. Lines komentārs – izpilddirektors Suryan Wirya-Simunovic

“Mēs esam ļoti pateicīgi, ka mūsu nepārtrauktā darbība ir novērtēta ar PCI statusa piešķiršanu. Mēs kā kuģniecības uzņēmums un CCS vērtību ķēdes starpsavienojums veltīsim sevi elastīgu un ilgtspējīgu risinājumu piedāvāšanai, lai projekts varētu ieņemt nozīmīgu lomu Baltijas reģiona (un arī plašākā Eiropas) dekarbonizācijā.”

SCHWENK Latvija un SCHWENK Northern Europe komentārs – izpilddirektors Reinholds Šneiders

“Oglekļa uztveršana vienlaikus ir viens no mūsu nozares galvenajiem uzdevumiem nākamajā desmitgadē, liels tehnisks izaicinājums un priekšnoteikums SEG-intensīvu rūpniecisko objektu ilgtspējai un konkurētspējai. Lai varētu, cerams, drīzumā uztverto CO2 gan apstrādāt, gan uzglabāt, mums ir jāsadarbojas ar pieredzējušiem nozares dalībniekiem, kuri zina, kā apsaimniekot un transportēt šīs SEG lielā apjomā. Tāpēc mēs esam daļa no CCS Baltic Consortium, kura mērķis ir izveidot attiecīgu infrastruktūru un nodrošināt iespēju Baltijā uztverto CO2 pastāvīgi uzglabāt jūrā vai nogādāt pārstrādes centros.”

           

 

Papildu informācijai:

Antra Savleviča

SCHWENK Latvija komunikācijas vadītāja

antra.savlevica@schwenk.com, 26422891