polysius® tīrā skābekļa kurināmā tehnoloģija CO2 uztveršanai cementa ražošanā

polysius® tīrā skābekļa kurināmā tehnoloģija CO2 uztveršanai cementa ražošanā

June 10, 2022

Pētījumu kompānija “CI4C” – Cement Innovation for Climate, kuru dibinājuši četri cementa ražotāji Buzzi Unicem SpA – Dyckerhoff GmbH, HeidelbergCement AG, SCHWENK Zement GmbH & Co. KG un Vicat S.A., ir piešķīrusi thyssenkrupp Polysius biznesa vienībai izveidot polysius® tīrā skābekļa kurināmā krāsns sistēmu Mergelštetenes cementa rūpnīcas vietā Vācijas dienvidos.

Polysius® pure oxyfuel process ir jauna veida klinkera ražošanas process, kurā citādi parastais apkārtējais gaiss tiek aizstāts ar tīru skābekli krāsnī sadegšanas procesā. Salīdzinot ar parastajām iekārtām, šī jaunā procesa mērķis ir rentabli koncentrēt, uztvert un atkārtoti izmantot gandrīz 100% no saražotā CO2. Vidēja termiņa mērķis ir tālāk apstrādāt uztverto CO2 ar atjaunojamo energoresursu palīdzību, piemēram, tā sauktajā “reFuels”, lai ražotu klimatneitrālu sintētisko degvielu, tādu kā, petroleju gaisa satiksmei.

Polysius® tīrās skābekļa degvielas tehnoloģijas priekšrocības

Līdz šim plaši izmantotajā klinkera sadedzināšanas procesā tiek izmantots skābeklis no piegādātā apkārtējā gaisa. Skābekļa saturs apkārtējā gaisā ir aptuveni 21%. Izmantojot apkārtējo gaisu, sistēmā īpaši tiek ievadīts slāpeklis, tā ka CO2 koncentrācija izplūdes gāzēs ir tikai aptuveni 25-30%.

Ievadot tīru skābekli ar polysius® tīrā skābekļa kurināmā procesu, klinkera degšanas procesā tiek izvadīts atmosfēras slāpeklis. Gāzes tilpums ir ievērojami samazināts un pieļauj augstu CO2 koncentrāciju izplūdes gāzēs, lai varētu uztvert gandrīz 100% klimatam kaitīgā oglekļa dioksīda.

Šeit var iztikt no sarežģītas izplūdes gāzu recirkulācijas, kas paredzēta pirmās paaudzes skābekļa kurināmā procesā. Tas kopumā samazina ieguldījumu un ekspluatācijas izmaksas polysius® tīrā skābekļa kurināmā procesam.

Attēlā: thyssenkrupp Industrial Solutions AG