Minerālmateriāli ceļu būvei, būvniecībai

Minerālmateriāli ir mūsu dabas bagātība, ko gadsimtiem ilgi izmanto ceļu un tiltu, mājokļu un pilsētu būvniecībā. Tie ir būtiska transportbetona, asfalta, bruģa un citu būvmateriālu sastāvdaļa.

SCHWENK Latvija ražo plašu sertificētu minerālmateriālu klāstu ceļu būvei, lauksaimniecībai un būvniecībai. Ražošana notiek sešās karjeru saimniecībās, ievērojot videi draudzīgus karjeru izstrādes principus un dabas liegumus, īstenojot atbildīgu rekultivāciju, floras un faunas daudzveidības saglabāšanas principus. Ražotnēs darbs tiek veikts atbilstoši LR un ES normatīvo aktu prasībām.

SCHWENK Latvija klientiem piedāvā plašu smilts-grants, smilts, oļu un šķembu klāstu, granītu un materiālu augsnes kaļķošanai.