Gimenei_Draudziga_Darbavieta_Logo_2020_CMYK

SCHWENK Latvija – ģimenei draudzīga darba vieta

June 4, 2021

3.jūnijā SCHWENK Latvija uz diviem gadiem saņēma statusu “Ģimenei draudzīga darbavieta” kategorijā “Lielie uzņēmumi”.

Darba devēja orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu ir galvenais kritērijs statusa saņemšanai. Svarīga ir darba devēja izpratne par nepieciešamību veidot ģimenei draudzīgu darbavietu.

Mūsu uzņēmums piedāvā plašu labumu klāstu darbiniekiem, kas vidēji izmaksā 40-60% no darbinieka atalgojuma. Tas cita starpā ietver apmaksātas brīvdienas 1.septembrī, skolu izlaidumos, finansiālu atbalstu bērnu sagatavošanai skolai, dažādas ģimenes aktivitātes un svētki, juridiskās konsultācijas, veselības, nelaimes gadījumu, dzīvības apdrošināšanu, u.c.

Uzskatām, ka rūpes par darbiniekiem darba devējam vienmēr atmaksājas. Par to uzskatāmi liecina tas, ka mūsu darbinieku mainības rādītājs ir zem 5%, vidējais darba stāžs mūsu uzņēmumā ir astoņi gadi un kopumā novērojam tendenci, ka darba stāžs ir pieaugošs.