SCHWENK Latvija Ilgtspejas parskats 2020-1

SCHWENK Latvija ilgtspējas pārskats 2020

August 16, 2021

SCHWENK Latvija ilgtspējas pārskats ir veidots saskaņā ar Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) vadlīnijām un atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ietvaram. Ilgtspējas pārskats atspoguļo SCHWENK darbību Latvijā.

Reinhold Schneider SCHWENK Latvija valdes priekšsēdētājs SCHWENK Ziemeļeiropas izpilddirektors, analizējot aizvadīto gadu, cita starpā norāda, ka “ir gūtas daudzas grūtas, bet arī vērtīgas mācības, un ir svarīgi, lai mēs tās pamanītu un mācītos no tām. Es ceru, ka šis gads dos mums vairāk iespēju atkal būt savienotiem un paātrinās pāreju uz ilgtspējīgāku būvniecības nozari. Es patiesi ticu, ka SCHWENK korporatīvās vērtības – veselība un drošība, izaugsme, sadarbība un atbildība padara mūs spēcīgus un palīdz radīt ilgtspējīgas būvniecības inovācijas nākamajām paaudzēm.”

SCHWENK Latvija 2020.gada ilgtspējas ziņojums lejupielādei pdf formātā.