SCHWENK_Latvija_sustainability_report_2022_m

SCHWENK Latvija ilgtspējas pārskats 2022

August 7, 2023

Jūlija izskaņā publicētajā SCHWENK Latvija ilgtspējas pārskatā apkopots mūsu sniegums dažādos ar ilgtspēju saistītos aspektos – vidi un klimatu, darbiniekiem, kopienām, klientiem un apakšuzņēmējiem, nozari un pārvaldību.  

Ilgtspējas pārskats sagatavots vadoties pēc jaunākajām ES prasībām, kas paredz no 2026. gada obligātu ilgtspējas pārskatu publicēšanu.

Pārskats publicēts: Pārskati – SCHWENK Latvija.