Saldus novada izglītības iestādēm pieejams atbalsts inovāciju ieviešanai 15 000 EUR apmērā

Pakāpeniski noslēdzot darbus pie nozīmīga inovāciju un investīciju projekta SCHWENK Latvija Brocēnu cementa ražotnē, SCHWENK Latvija ciešā sadarbībā ar projekta partneriem – Christian Pfeiffer Maschinenfabrik GmbH un IBAU HAMBURG – kopā izveidojuši speciālu atbalsta programmu Saldus novada skolām 15 000 EUR apmērā, lai atbalstītu un stiprinātu vietējo kopienas attīstību nākotnes vārdā.

Atbalsta programmas īstenotāji cer vienai vai vairākām skolām sniegt atbalstu, lai tās varētu stiprināt savu kapacitāti un spert soli pretī jaunām inovācijām mācību procesā.

“SCHWENK Latvija ir svarīgi būt daļai no vietējās kopienas un veicināt tās izaugsmi, atbalstot un radot dažādas iniciatīvas. Šogad kopā ar sadarbības partneriem esam gandarīti īstenot jaunu programmu, esot pārliecināti, ka izpratne par STEM priekšmetiem ir svarīga ne tikai mūsu šodienai, bet arī nākotnei, kurā arvien nozīmīgāka loma būs ilgtspējai un ilgtspējīgiem risinājumiem,” uzsver SCHWENK Latvija valdes priekšsēdētājs Reinhold Schneider.

Saldus novada izglītības iestādes, kas nodrošina pamata, vidējo vai profesionālo izglītību, ir aicinātas pieteikties SCHWENK Latvija, Christian Pfeiffer Maschinenfabrik GmbH un IBAU HAMBURG skolu grantu programmā, lai saņemtu finansējumu kapacitātes celšanai STEM (zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas) priekšmetos, īstenotu aktivitātes, kas veicinātu interesi, sapratni un zināšanas par zinātni dažādos vecuma posmos, kā arī nodrošinātu jaunas tehnoloģijas, risinājumus un metodes mācību procesa pilnveidei.

Programmā var iesniegt dažādas idejas, tādējādi radot iespējas projektu iesniedzējiem īstenot tieši tās aktivitātes, kas ir pašas svarīgākās tieši viņiem. Finansējumu iespējams saņemt gan inventāra iegādei, gan izpētes darbiem vai pasākumam, kas pilnībā atbilst projekta mērķiem.

“Christian Pfeiffer ir svarīga tehnisko projektu attīstība, kas paredzēti jauniem, tehniskajās zinātnēs ieinteresētiem cilvēkiem. Kā mašīnbūves uzņēmums, kas specializējies malšanas un nodalīšanas tehnoloģijās, mēs aktīvi darbojamies cementa industrijā. Atbalstot projektus STEM jomā, mēs vēlamies turpināt īstenot savu sociālo atbildību un iedvesmot jaunos talantus pievienoties industrijai. Kopā ar SCHWENK Latvija un IBAU Hamburg ar nepacietību gaidām programmai iesniegto projektu prezentācijas. Novēlam visiem projektu pieteicējiem veiksmi!” tā Christian Pfeiffer vadības vārdā pauž uzņēmuma pārstāvji Dietmar Freyhammer un Martin Paterson.

“Šodienas jaunatne ir mūsu nākotne – IBAU HAMBURG misija ir atbalstīt inovatīvas idejas, lai ļautu jauniešiem domāt ārpus ierastajiem rāmjiem. Jaunie talanti ir mūsu nākotne un viņu centieni ir jāatbalsta. Šī programma sniedz skolēniem ieskatu mūsu darbā un, cerams, iedvesmos viņus nākotnē pievienoties mūsu industrijai,” saka IBAU Hamburg vadītājs Holger Hutt un vecākais pārdošanas vadītājs Carsten Niedworok.

Izglītības iestādes ir aicinātas līdz 2022. gada 10. februārim aizpildīt projekta pieteikuma formu, īsi aprakstot projekta ideju, minot galvenās aktivitātes un detalizēti norādot nepieciešamo finansējumu, kā arī norādot sagaidāmos projekta rezultātus. Projektu pieteikumiem nav ierobežota minimālā summa, taču maksimālā summa ir 15 000 EUR vienam projektam. Būtiski, ka šī projekta īstenošanai nav nepieciešams pieteicēja līdzfinansējums.

Ņemot vērā, ka projekta pieteikumu vērtēšana notiks ar starptautisko partneru iesaisti, tad pieteikuma forma aizpildāma angļu valodā. Projektu idejas konkursa komisijai tiešsaistē būs jāprezentē 2022. gada 23. februārī angļu valodā. Iedrošinām skolas izmantot savus iekšējos resursus un valodu speciālistus projekta sagatavošanā.

Konkursa nolikums Grant_program_regulation_2022

Projekta pieteikuma forma Annex_1_grant_program_application_template_2022

Finanšu un saturiskā atskaite Annex_2_project_content_financial_report_2022

Izglītības iestādes ir aicinātas uzdot sev interesējošos jautājumus un saņemt konsultācijas par projektu sagatavošanu latviešu valodā stiprakopiena@schwenk.lv vai pa tālruni 24242135.